Prepojenie Webovača s Google Search Console (webmaster tools)

Čo získate vďaka službe Search Console?

Vďaka službe Search Console získate údaje, nástroje a diagnostiky potrebné na vytvorenie a udržiavanie webov a mobilných aplikácií optimalizovaných pre Google.

Účet si vytvoríte cez stránku  webmasters tools pomocou prihlasovacích údajov do služieb Google.

Ak ešte nemáte Google účet, vytvoríte si ho kliknutím na „Vytvoriť účet“.

Obrázok 1: Vytvorenie účtu Google

Po vyplnení prihlasovacích údajov a kliknutí na „Ďalej“ sa dostanete na uvítaciu stránku, na ktorej si o službe môžete prečítať všetky informácie, prípadne pozrieť video.

Stránku si so službou prepojíte kliknutím na Pridať vlastníctvo“ v ľavej časti stránky.

Obrázok 2: Pridanie vlastníctva v Search Console

V ďalšom kroku zadáte doménu do políčka vpravo "Predpona webovej adresy" aj s predponou https alebo http a kliknete na tlačítko pokračovať.

Obrázok 3: Výber typu vlastníctva

V ďalšom kroku si vyberiete možnosť "Značka HTML". 

Obrázok 4: Značka HTML

Skopírujete kód a prejdete do svojho Webovača.

Obrázok 5: Kód do Webovača v "Značka HTML" v Search Console

Skopírovaný kód následne vložte do ľavého panela Nastavenia -> Nastavenie webu -> Meracie kódy. Ak tu už nejaký kód máte, získaný kód vložte pod neho alebo aj nad, nezáleží na poradí (odporúčame medzi kódmi nechať jeden prázdny riadok, aby ste opticky vedeli rozlíšiť, kde začína ďalší kód).

Obrázok 6: Vloženie HTML značky do Nastavenia webu vo Webovači

Obrázok 7: Vloženie HTML značky do Nastavenia webu vo Webovači - detail

Zmeny uložte kliknutím na „Uložiť zmeny".

Zmeny uložte aj kliknutím na "Uložiť zmeny" priamo na stránke.

Obrázok 8: Uloženie zmien na stránke

Teraz sa vráťte naspäť do služby Google Search Console a kliknite na „Overiť“.

Po úspešnom overení sa zobrazí nasledovný oznam.

Obrázok 9: Úspešná verifikácia vlastníctva lokality v Search Console


Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, neváhajte nás kontaktovať na email podpora@webovac.sk – Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00.